TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

 

YLEISTÄ

Me Tsacon Oy:ssä ymmärrämme, että yksityisyyden suoja on tärkeää asiakkaillemme. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja turvaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Tietosuojaselosteessa informoimme sinua henkilötietojesi käsittelystä.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Suomen ja EU:n lainsäädäntöä, viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Asiakkaamme on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Tsacon Oy:n tuotteita, palveluita tai tilatakseen tuotteita tai palveluita verkkokaupastamme.

Keräämme vain tietoja, jotka ovat tarpeen palveluiden ja tuotteiden tarjoamista varten. Emme kerää sensitiivistä tietoa, kuten henkilötunnuksia. Emme myöskään kerää tai tallenna tilauksella olevia maksutietoja kuten pankkikortin numero vaan maksut tapahtuvat maksupalvelun tarjoajan tai maksuvälittäjien järjestelmissä.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin Tsacon Oy:n toimintoihin joista on pääsy tähän dokumenttiin.

Tsacon Oy:n toiminimet

 • Rönnäsin mökit ja kokoustilat
 • Rönnäs Seaside Resort
 • South Coast Fishing Adventures
 • Huuhkajanpesä

 

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT


Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii: Tsacon Oy (Annanbackantie 15, 04130 Sipoo, Y-tunnus 1966974-0 puh. +358 400 714673).

 Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostitse: info [at] ronnas.fi 

 

MIHIN KÄYTÄMME TIETOJA?


Kerättyä tietoa käytetään:

 • Tuotteidemme ja palveluidemme käyttämiseen
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimittamiseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Tsacon Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Markkinoinnin parantamiseen ja kohdennettuun markkinointiin
 • Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Tsacon Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai asiakkaan erilliseen suostumukseen perustuen. Ottamalla palvelun tai tuotteen käyttöön, sekä tilaamalla palveluita tai tuotteita hyväksyt, että tietojasi käytetään yllä kuvatulla tavalla.

Mikäli asiakas ei suostu tietojen keräämistä ja käyttämistä, emme voi välttämättä tarjota palveluita ja tuotteitamme, eikä tuotteen käyttö ole mahdollista.

 

MISTÄ SAAMME TIETOJA?

Saamme tiedot pääasiallisesti käyttäjältä itseltään. Lisäksi saatamme saada tietoja yhteistyökumppaneiltamme esimerkiksi alihankkijoiltamme. Tsacon Oy ei kerää sensitiivistä tietoa, kuten henkilötunnuksia ja maksutietoja. Tietoja ei kerätä, mikäli asiakas ei ota käyttöön tuotteitamme tai palveluitamme. Internetsivumme ja verkkokauppamme keräävät tietoja käyttäjän vieraillessa sivulla (lisää myöhemmin).

 

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME?

Asiakkaan itse antamat tiedot

 • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumerot
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut tiedot tai analytiikan avulla johdetut tiedot
 • Ostohistoria mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Tuotearvostelut
 • Verkkokaupan ja internetsivujemme käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
 • Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet
 • Tsacon Oy:n hallinnoimien sosiaalisen median sivustojen käyttäytyminen
 • IP-osoitteet

Tietojen kerääminen on tarpeellista, jotta käyttäjä voi tilata tai käyttää tuotteitamme sekä palveluitamme.

 

KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJA?

Asiakastietoihin on pääsy vain Tsacon Oy:n työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

Tsacon Oy voi luovuttaa tietoja tarvittaessa yhteistyökumppaneilleen, silloin kun se on tarpeellista (esimerkiksi alihankkijoille toimitetut nimilistat). Tsacon Oy voi myös luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneilleen palvelun laadun varmistamiseksi.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta, osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita muualla rekisterinpitäjien ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla ja joista henkilötietoja käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

 

MITEN TIETOJA SUOJATAAN JA SÄILYTETÄÄN?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

 Konesalit ja verkkokaupan järjestelmien tekninen, sekä prosessien tietoturva ovat korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä.

Osa rekistereistä voi sijaita Tsacon Oy:n ulkopuolisilla palvelimilla ja järjestelmissä, johtuen palveluntarjoajien omista järjestelmistä. Näitä ovat mm. Tsacon Oy:n sosiaalisen median sivuista tykänneet, sekä uutiskirjeen tilaajat. Osa ulkopuolisten palveluntarjoajien järjestelmien rekistereistä voi sijaita EU:n ulkopuolella.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

 

KUINKA KAUAN TIETOJA SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme asiakkaiden henkilötietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitakin tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajankauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskevat tiedot voidaan poistaa Tsacon Oy:n järjestelmistä ja tietoja ei tämän jälkeen enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin. Tietojen poistaminen voi kuitenkin estää tuotteiden sekä palveluiden käyttämisen ja tilaamisen

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi
 • Matkapakettilaki edellyttää asiakkaan tietojen säilyttämistä matkan päättymisestä lain määräämän ajan

 

MITÄ OIKEUKSIA ASIAKKAALLA ON?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada jäljennökset sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaiseminen tai poistaminen
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • Lisäksi sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen keräämiseen milloin tahansa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Osa tiedoista on välttämätöntä tallentaa tuotteiden ja palveluiden käyttämiseksi. Peruuttaessasi suostumuksesi tässä selosteessa olevien asioiden keräämiseksi, estää tuotteen tai palvelun käytön osittain tai kokonaan.

 

HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEVÄN SELVITYSPYYNNÖN TEKEMINEN?

Asiakkaalla on oikeus tehdä selvityspyyntö kerätyistä henkilötiedoista ottamalla yhteyttä Tsacon Oy:hyn (yhteystiedot selosteen alussa). Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa asiakkaan henkilöllisyyden. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöä, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus, ilmoitamme asiakkaalle asiasta. Asiakkaan pyytämät tiedot toimitetaan ensisijaisesti sähköisenä asiakasrekisteristämme löytyvään sähköpostiosoitteeseen tai kirjallisena asiakasrekisteristämme löytyvään osoitteeseen.

Jos käsittelyssä on puutteita tai lainvastaisuuksia, on asiakkaalla oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaisille.

 

KUINKA VOIN VAIKUTTAA OMIEN TIETOJENI KÄYTTÖÖN?

Tsacon Oy tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön. Voit vaikuttaa tietojen keräämiseen seuraavasti:

 • Uutiskirjeemme voi peruuttaa uutiskirjeessä olevalla linkillä tai tekemällä siitä erillisen pyynnön
 • Pyytämällä Tsacon Oy:tä poistamaan osan tai kaikki sinua koskevat tiedot
 • Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.
 • Huom! Joissakin tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa, mikäli lainsäädäntö vaatii tiedon tai tiedon osan säilyttämistä.

 

LUOVUTETAANKO TIETOJANI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Luovutamme tietojasi kolmansille osapuolille, silloin kun se on tarpeellista palvelun tai tuotteen toiminnan kannalta. Tsacon Oy Ei luovuta tietoja suoramarkkinointitarkoitukseen kolmannelle osapuolelle.

Tsacon Oy voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia, kuten tekninen puhelintuki, tällöin Tsacon Oy voi siirtää henkilötietoja palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja Tsacon Oy:n lukuun käsittelijöinä.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, jos viranomaisella on riittävät oikeudet suorittaa pyyntö esimerkiksi oikeuden määräyksellä tai muulla pakottavalla lainsäädännöllä. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

 

VERKKOKAUPAN JA INTERNETSIVUJEMME SEURANTATIEDOT JA EVÄSTEET

Tsacon Oy:n verkkosivut ja verkkokauppa käyttävät evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Käytämme evästeitä asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Käyttäjä voi aina halutessaan poistaa evästeet selaimensa historiasta. Sivustolla käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa.

Hyödynnämme myös muita tekniikoita, kuten (mm. Google analytics) ja jäljitteitä. Nämä tekniikat auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet asiakkaitamme kiinnostavat ja mitkä toiminnot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisimpiä.

 

VOIDAANKO TÄTÄ TIETOSUOJASELOSTETTA MUUTTAA?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

 

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

Näytä ostoskori